บทความ

SHARE

กะเม็ง

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrate Linn.
วงศ์ : Compositae (ซึ่งเป็นพืชในวงศ์เดียว กับทานตะวันและดาวเรือง)
 
กะเม็ง เป็นพืชขนาดเล็ก เป็นพืชที่ขึ้นเองตามริมทาง ที่ชื้นแฉะและที่รกร้างทั่วไป อาจมีการเพาะปลูกไว้เพื่อใช้เป็นยา กระเม็งมีลำต้นอวบ เลื้อยแผ่บนดิน ปลายยอดมักตั้งขึ้นตรง ใบออกตรงข้าม มีลักษณะเรียวยาวประมาณ 4-10 ซม.และกว้าง 0.8-2 ซม. ถ้าเกิดในที่ชุ่มชื้น มีน้ำมากใบก็ใหญ่ เกิดในที่แห้งแล้ง ใบจะเล็ก ฐานใบมีลักษณะเป็นรอยเว้าและบานออกเล็กน้อยทั้งสองด้าน ปลายค่อนข้างแหลม ขอบใบมีรอยหยักตื้นๆ ทั้งสองด้าน มีขนสั้นๆ สีขาว กะเม็งออกดอกเป็นช่อ จากซอกใบ หรือที่ยอดเป็นกลุ่มแน่นสีขาวขอบของช่อดอกมีดอกย่อยคล้ายลิ้นเรียงตัวเป็นรัศมีขาวชั้นเดียว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวรองรับช่อดอก 5-6 กลีบ ผลมีสีเหลืองปนดำ เมื่อขยี้ดูจะมีน้ำสีดำออกมา
การเก็บกะเม็งมาใช้เป็นยานั้น จะเก็บมาใช้ทั้งต้นในขณะที่ต้นเจริญเต็มที่ กำลังออกดอก เมื่อเก็บมาแล้ว ควรล้างดินออกให้สะอาด หั่นเป็นท่อนหรือชิ้นเล็กๆ ตากหรือผึ่งให้แห้งเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เพื่อใช้เป็นยา ลักษณะของยาแห้งที่ดีควรมีสีเขียว ไม่มีเชื้อราและสิ่งอื่นเจือปน

สรรพคุณทางยา : กะเม็งมีรสเปรี้ยว ชุ่มเย็น ใช้เป็นยาห้ามเลือด บำรุงไต แก้บิด ถ่ายเป็นมูกเลือด แก้ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบเรื้อรัง โรคผิวหนังผื่นคัน  รักษาผมหงอกก่อนวัย

วิธีและปริมาณที่ใช้ของกะเม็ง : จะใช้ทั้งต้นแห้ง 10-30 กรัม ต้มเอาน้ำกิน หรือจะนำมาบดเป็นผง ทำเป็นยาเม็ดลูกกลอน หรือกินเป็นผงก็ได้
  • ใช้เป็นยาห้ามเลือด ใช้ต้นสด ตำพอก หรือใช้ต้นแห้ง บดเป็นผง โรยที่แผล
  • แก้ปิดถ่ายเป็นมูกเลือด ใช้ต้นแห้ง 30 กรัม หรือต้นสด 120 กรัม ต้มน้ำกินติดต่อกัน 3-4 วัน
  • แก้โรคผิวหนังผื่นคันจากการทำนา ใช้น้ำคั้นจากใบสดทาบริเวณมือและเท้าปล่อยให้แห้งก่อนและหลัง การลงไปทำนาเป็นการป้องกันมือและเท้า เปื่อยแต่ถ้ามือและเท้าเปื่อยจากการทำนาแล้วก็สามารถใช้น้ำคั้นจากใบทารักษาได้ โดยทาวันละ 2 ครั้ง จนกว่าจะหาย
  • แก้ผมหงอกก่อนวัย ใช้น้ำคั้นจากต้นเคี่ยวกับน้ำมันงา หรือน้ำมันมะพร้าวทาศีรษะจะทำให้ผมดกดำ และแก้ผมหงอกก่อนวัยรายงานการวิจัยพบว่ากะเม็งสามารถแก้ความเป็นพิษที่ตับเกิดจากการทำให้ เซลล์ตับเป็นพิษ ด้วยสารพิษบางชนิดได้ผลดี มีรายงานว่า กะเม็ง มีฤทธิ์แก้ไข และแก้แพ้ในหนูถีบจักร และหนูขาวอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า กะเม็งสามารถนำมาใช้ในการรักษาตับอักเสบและโรคผิวหนังผื่นคันได้เป็นอย่างดี ชาวจีนได้นำกะเม็งมาใช้ใน การแก้ผมหงอกก่อนวัยและทำให้ผมดกดำมาเป็นเวลานาน และยังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้แพทย์แผนไทยในชนบทยังได้นำ กะเม็งมาใช้เป็นยาบำรุงเลือดอีกด้วยจะเห็นได้ว่ากะเม็งจัดเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย

กะเม็ง เป็นพืชล้มลุก พบขึ้นตามที่รกร้าง และชื้นแฉะทั่วไป กะเม็งเป็นยาสมุนไพรที่ใช้กันมานาน มีประโยชน์ทางยามากมาย สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรค ตับอักเสบ โรคผิวหนังผื่นคันจากการทำนา และรักษาผมหงอกก่อนวัยทำให้ผมดกดำ มีรายงานจากการวิจัยว่า กะเม็งสามารถแก้ความเป็นพิษต่อตับที่เกิดจากสารพิษได้ดี มีฤทธิ์แก้ไขและ แก้แพ้ในหนูถีบจักรและหนูขาว ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนในการใช้กะเม็ง เพื่อรักษาโรคตับอักเสบและโรคผิวหนังผื่นคัน 

 
วันที่ลงบทความ : 25 กุมภาพันธ์ 2558

บทความอื่น