ข่าวสารและกิจกรรม

SHARE

เปิดอบรมนักเรียนรุ่นที่ ๑ ของมามะ/มะมาสมุนไพร

ข่าวด่วน !!!!… เนื่องจากทางมามะสมุนไพรได้มีการเปิดอบรมหลักการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทำธุรกิจโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางมามะสมุนไพรให้มีคุณภาพ โดยต้องการตัวแทนจำหน่ายที่เคยเป็นลูกค้าของมามะ มาก่อนและประทับใจในผลิตภัณฑ์ของมามะสมุนไพร และเป็นผู้ที่ต้องการสานต่ออุดมการณ์เกี่ยวกับทางเลือกในการดูแลหนังศรีษะและเส้นผมโดยปราศจากสารเคมีเพื่อมาดูแลกลุ่มลูกค้าของมามะ ซึ่งมีจำนวนมากและนับวันยิ่งจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้มีผู้สนใจและต้องการเข้ามาร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

โดยทางมามะจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ในการเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลต้องมีระยะห่างแต่ละตัวแทนต้องมากกว่า ๑๐ กิโล และต่างจังหวัดต้องมีระยะห่างกันแต่ละพื้นที่ต้องมากกว่า ๒๐ กิโล ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละรุ่นเราจะรับจำนวนจำกัด หากท่านใดสนใจกรุณารีบติดต่อขอรายละเอียดในการเปิดล็อคพื้นที่เป็นการด่วนซึ่งมีจำนวนจำกัดไม่สามารถทับพื้นที่กันได้ครับ
 
วันที่ลงข่าวสารและกิจกรรม : 1 ธันวาคม 2557

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น