ข่าวสารและกิจกรรม

SHARE

พิธีไหว้ครูประจำปี

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2554 และวันที่ 9-10 พ.ค 2555  ที่ผ่านมาทางมะมา/มามะสมุนไพรได้รำลึกถึง ครูบาร์อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และครูหมอยาโบราณ จึงได้ทำการประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีขึ้น เพื่อให้ลูกศิษย์และตัวแทนจำหน่ายได้มาทำการกราบไหว้ครูบาร์อาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกศิษย์ทุกท่าน และจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานด้านยาสมุนไพรโบราณได้ประสพความสำเร็จในการ ดูแลและแก้ปัญหาหนังศรีษะให้กับลูกค้า ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปากสู่ปาก จากการเอาใจใส่และรักในการทำงานตรงนี้มะมา/มามะ ทั้งสาขาพี่และสาขาน้องได้ร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะพามะมา/มามะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งด้วยกันข้าพเจ้า มะมา/มามะสมุนไพร สำนักงานใหญ่ จะมีการจัดงานไหว้ครูประจำปีขึ้นทุกปีเพื่อรำลึกถึงครูบาร์อาจารย์ เพื่อให้ทุกท่านนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งทาง มะมา/มามะสมุนไพร สำนักงานใหญ่ โดย คุณชัชชาย วุฒิวุธ และสาขาในเขตปริมณฑล, ต่างจังหวัด ได้มาประกอบพิธีศักสิทธิ์ อันมีความสำคัญนี้ด้วยกัน และประสพความสำเร็จราบรื่นเป็นอย่างดี
 
วันที่ลงข่าวสารและกิจกรรม : 1 ธันวาคม 2557

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น