ข่าวสารและกิจกรรม

SHARE

ทำบุญสร้างห้องน้ำ และศาลากรรมฐาน

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมาทางมามะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างห้องน้ำถวายวัดหัวช้าง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔๐ ห้อง เพื่อใช้ในการให้สามเณร และผู้ที่จะมาปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ใช้ เมื่อมาศึกษาธรรมะที่วัดหัวช้างซึ่งมีทั้งสามเณรและผู้ที่มาปฎิบัติกรรมฐานจำนวนมาก ห้องน้ำที่ทางวัดมีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะที่วัด ทางมะมา/มามะจึงได้เรื่ยไรปัจจัยจากตัวแทนจำหน่ายมะมา/มามะทั้งสาขาพี่ สาขาน้อง รวมถึงลูกค้าที่มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ โดยรวบรวมปัจจัยได้มาจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้นำปัจจัยดังกล่าวทำพิธีถวายแก่เจ้าอาวาสวัดหัวช้างไปเป็นที่เรียบร้อย ทางมะมา/มามะสำนักงานใหญ่โดยมีคุณชัชชาย วุฒิวุธเป็นกรรมการบริหาร จึงขอแสดงความขอบคุณมายังสาขาพี่และสาขาน้อง รวมไปถึงลูกค้าทุกท่าน ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่าน รวมถึงลูกค้าที่น่ารักทุกท่านประสพผลสำเร็จในสิ่งที่คิด และหวังทุกประการ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ มาแผ้วพานเทอญ.
 
วันที่ลงข่าวสารและกิจกรรม : 4 ธันวาคม 2557

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น